Báo điện tử Tổ Quốc

Địa điểm: Số 20 ngõ 2, phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: https://toquoc.vn/

Giới thiệu

Báo Điện tử Tổ quốc là cơ quan báo chí đối ngoại thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý, có chức năng tuyên truyền giới thiệu những thành tựu trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; các văn bản pháp lý, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài và người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam; các chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Quyền lợi nhân viên