Hướng dẫn NTD

Hướng dẫn nhà tuyển dụng

Bước 1: Truy cập Trang tuyển dụng của nhà trường

Bước 2: Nhập các thông tin và đăng ký tài khoản

Chú ý: Tài khoản mới đăng ký sẽ ở trạng thái Chờ duyệt và cần được nhà trường duyệt để có thể đăng tin tuyển dụng, vui lòng liên hệ nhà trường tại để được duyệt sớm nhất.

Bước 3: Cập nhật thông tin Công ty

Bước 4: Nhấn vào Đăng tin để đăng tin tuyển dụng

Bước 5: Nhập các thông tin của tin tuyển dụng

Bước 6: Nhấn Lưu thông tin

Chú ý: Tin mới đăng sẽ ở trạng thái Chờ duyệt và cần được nhà trường duyệt để hiển thị trên website, vui lòng liên hệ nhà trường tại để được duyệt tin tuyển dụng sớm nhất.