Công ty CP 3 Sao Group

Địa điểm: KĐT Tùng Bách, đường Nguyễn Hoành Khoản, Quế Võ, Bắc Ninh

Website:

Giới thiệu

Công ty CP 3 Sao Group
Địa chỉ: KĐT Tùng Bách, đường Nguyễn Hoành Khoản, Quế Võ, Bắc Ninh

Quyền lợi nhân viên

Nghỉ phép

Thưởng