Công ty Cổ phần sách và Truyền thông Văn hóa Việt

Địa điểm: Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Website: http://truyenthongvanhoaviet.vn/

Giới thiệu

Là đơn vị nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội với các lĩnh vực hoạt động chính như:
- Nghiên cứu biên soạn sách lịch sử, địa chí, văn hóa - xã hội; phát triển dự án truyền thông quảng bá hình ảnh, thu hút kêu gọi đầu tư cho các vùng, miền.
- In ấn, xuất bản
- Cung ứng sách, báo, tạp chí, tài liệu
- Tư vấn, thiết kế, thi công trưng bày bảo tàng

Quyền lợi nhân viên

Du lịch

Đào tạo

Thưởng

Phụ cấp

Nghỉ phép

Bảo hiểm