Trung tâm Khoa học Hành chính và Văn thư - Lưu trữ (SCARMA)

Địa điểm: Phòng 315, nhà i1, Tập thể Thanh Xuân Bắc, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: http://scarma.vn/home

Giới thiệu

Được thành lập ngày 24/01/2017 là Trung tâm Khoa học trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm là nơi tập hợp các nhà khoa học trong và ngoài nước, các cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; chuyển giao tri thức, kỹ năng; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hành chính, văn thư - lưu trữ nhằm nâng cao năng lực tổ chức, quản lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân.

Quyền lợi nhân viên

Nghỉ phép

Thưởng