Công đoàn Khoa Văn học trường ĐHKHXH&NV tiến hành thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kì 2023-2028

07/03/2023

Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đặng Quang Thái (Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường) đại diện Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại hội có sự tham dự của toàn bộ công đoàn viên của Công đoàn Khoa.
Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Ngôn ngữ học nhiệm kỳ 2017 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và góp ý dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí gồm:
1/ Nguyễn Phương Liên (Chủ tịch)
2/ Nguyễn Thanh Diên (Phó Chủ tịch)
3/ Bùi Anh Chưởng (Ủy viên)
Sau khi hoàn thành các hoạt động trong Chương trình, Công đoàn viên khoa Văn học cùng ôn lại những kỷ niệm đã qua của nhiệm kỳ đặc biệt 2017-2023: nhắc lại những chuyến đi, những hồi ức về tình thầy trò gắn kết nhiều thế hệ công đoàn viên và cùng nhau dự kiến cho những hoạt động sắp tới.
Công đoàn viên chúc mừng Ban chấp hành mới
Ban chấp hành Công đoàn khoa Văn học nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn cũng là một dịp các công đoàn viên, cán bộ của Khoa họp mặt, trò chuyện
Công đoàn viên khoa Văn học du xuân và tham dự 8/3 Công đoàn Trường tổ chức
Những thế hệ thầy trò gắn kết

Tác giả bài viết: Công đoàn Khoa Văn học

Bài viết khác

Xem thêm